Tanárok/ Učitelia

Dokumentumok, nyomtatványok/ Dokumenty, tlačivá

Beíratkozás és felvétel/ Zápis a prijatie:

 

 

 

Kikérő/ Uvoľnenie žiaka:

 

Kijelentkezés/ Odhlásenie žiaka:

 

Külföldi tanulmányok/ Povolenie mimo SR:

 

Komissziós vizsgák/ Komisionálne skúšky:

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

 

Smernica o vysvedčení 2019

Smernica_1-2019_o_vysvedceni.docx

 

Preventívne opatrenia a pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020, vzťahujúce sa na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov na predchádzanie a šírenie koronavírusu COVID-19. Usmernenie_BOZP_COVID_MS___ZS(1).pdf

 


  Hivatalos iskolai dokumentumok/ Oficiálne školské dokumenty

 

Štatút rady školy: Statut_rady_skoly_2016.pdf

 

Koncepčný zámer rozvoja školy 2020-2022: Koncepcny_zamer_rozvoja_skoly_2020-2022.pdf

Plán kontinuálneho vzdelávania: Plan_kontinualneho_vzdelavania_2018.docx

Plán profesijného rozvoja: Plan_profesijneho_rozvoja_ZS_s_MS_s_VJM__2019-_2023(2).pdf, Priloha_-_Plan_osobneho_rozvoja_zamestnancov_podla_osobnych_cisel(2).pdf

Rozhodnutie_o_vyske_prispevku_-_SKD.doc

Pracovny_poriadok_platny_od_2019.rtf

 

Kolektívna zmluva 2019/2021: Kolektivna_zmluva_2019_2021(1).pdf

Štruktúra kariérových pozícií na školský rok 2020/2021: Struktura_karierovych_pozicii_na_skolsky_rok_2020-2021.pdf

Plán aktivít na školsý rok 2020/2021: Plan_aktivit_skolsky_rok_2021-2022.docx

Plán vnútroškolskej kontroly na školský rok 2020/2021: Plan_vnutroskolskej_kontroly_2020-21_ZS.pdf

Organizačný poriadok na školský rok 2020/2021: Organizacny_poriadok_Vetvarska_2019.pdf

Pokyny od 2. septembra 2020: Pokyny_organizacia_od_01_09_2020_ZS.pdf

Az oktatás szervezése iskolánkban - 2021.01.11-től: Organizacia-vyucovania-na-ZS-11.1.2021.odt-1(1).pdf

Középsikolai felvételikkel kapcsolatos dokumentum 2021.01.: Rozhodnutie_Ministerstva_skolstva(2).pdf