Tanárok/ Učitelia

Kapcsolat/ Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda
E-mail školy: skola.vetvar@gmail.com
Webmaster: katuskabitterova@gmail.com
Telefón: 02/45248667 - sekretariát, ZRŠ
0905/764 539 - riaditeľka
Adresa školy: Vetvárska 7, 821 06 Bratislava
IČO: 31748198
Óvoda: Staromlynská 51, 821 06 Bratislava
ms.staromlynska@gmail.com
sj.staromlynska@gmail.com
02/45248080
0911/843 188
Polgári társulás: Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ s MŠ - Podunajské Biskupice
Vetvárska 13
821 06 Bratislava

Térkép