Tanárok/ Učitelia

Zoznam tried

Názov
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lívia Tímárová
Učebňa 6. osztály
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gertrúda Ferenczová
Učebňa 7. osztály
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Venchich
Učebňa 8. osztály
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Berta
Učebňa 9. osztály
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Bíróová
Učebňa 1. osztály
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Soókyová
Učebňa 2. osztály
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ravaszová
Učebňa 3. osztály
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mónika Drancsík
Učebňa 4. osztály
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Csóková
Učebňa 5. osztály

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2021