Tanárok/ Učitelia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Nagyová Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: VIII.A
maurskymonika@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Bitterová Rozvrh
Zástupkyňa
katuskabitterova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Ádámka Učiteľka
adriadamka@gmail.com
 
 
Mgr. Ladislav Berta Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
Zástupca v triede: VII.A
laszlo.berta@freemail.hu
 
 
PaedDr. Zuzana Bíróová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: III.A
zuzana.biroova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Bugár Rozvrh
Učiteľka
kosar.adrianna@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Bugár Vychovávateľka
kosar.adrianna@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Csóková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Zástupca v triede: VI.A
cserika@centrum.sk
 
 
Mgr. Mónika Drancsík Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: II.A
hideghtt@gmail.com
 
 
Brigita Ferenczová Učiteľka
ferencz.brigi@gmail.com
 
 
Mgr. Gertrúda Ferenczová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Zástupca v triede: IX.A
trudiferencz@gmail.com
 
 
Bc. Ágota Gyűrösi Učiteľka
agi.gyurosi@gmail.com
 
 
PaedDr. Ildikó Kása Rozvrh
Školský špeciálny pedagóg
kasa.ildiko12@gmail.com
 
 
Veronika Kelemenová Učiteľka
nika.kelemenova@gmail.com
 
 
Mgr. Kristián Lesko Rozvrh
Učiteľ
leskokris@gmail.com
 
 
Mgr. Gábor Nagyvendégi Rozvrh
Učiteľ
gaabriel23@gmail.com
 
 
Mgr. Krisztína Piruš Kertész Rozvrh
Vychovávateľka
krikeremail@gmail.com
 
 
Mgr. Viktória Ráczová Rozvrh
Vychovávateľka
raczviktoriads@gmail.com
 
 
Mgr. Viktória Ráczová Asistentka učiteľa
raczviktoriads@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Ravaszová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.A
ravmary@post.sk
 
 
Mgr. Marta Soókyová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: IV.A
martuli3@gmail.com
 
 
Bc. Monika Szigetiová Učiteľka
monikaszigeti71@gmail.com
 
 
PaedDr. Lívia Tímárová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: VI.A
Zástupca v triede: V.A
livia.timar@gmail.com
 
 
Mgr. Mikuláš Végh Rozvrh
Učiteľ
veghmike@gmail.com
 
 
Mgr. Roman Venchich Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
venchich@gmail.com

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2021