Tanárok/ Učitelia

Esélyegyenlőségi Alap/ Fond solidárnosti

Tisztelt Szülők!

Az Esélyegyenlőségi Alap sikernek örvend a rászoruló szülők körében. Ebben az évben több szülő is kérvényezte, hogy járuljunk hozzá a természeti iskolához. Önöknek köszönhetően az Alapban volt elegendő pénzösszeg, így ezeket a kérvényeket a bizottság pozitívan értékelhette.

A Szülői Munkaközösség nevében kéréssel fordulunk Önökhöz. Szükséges volna, hogy új támogatásokat gyűjtsünk, hogy jövőre ismét segíthessünk a rászorulókon.

Kérjük Önöket, lehetőségeik szerint támogassák újra az Alapot, szóljanak ismerőseiknek, ha megtehetik,  adományaikkal járuljanak hozzá e nemes cselekedethez.

Hozzájárulásaikat a következő számlaszámra várjuk: OTP Banka 12414403/5200

IBAN: SK1152000000000012414403

Köszönettel:                                                             

A Szülői Munkaközösség vezetősége

 

Fond solidárnosti

Prosíme Vás o ďalšie príspevky do Fondu solidárnosti, ktorý sme založili v roku 2011. Keď môžete, prispejte do tohto fondu, aby sme vedeli aj v ďalších rokoch pomôcť žiakom v hmotnej núdzi, aby sa mohli zúčastniť na akciách školy.

Prispejte podľa Vašich možností, informujte o tom aj priateľov, známych, ktorí si to môžu dovoliť.

Príspevkami podporíte deti, ktoré nemôžu za to, v akej sú situácii.

č. ú. OTP Banka 12414403/5200

IBAN: SK1152000000000012414403

Ďakujeme:

Vedenie Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ s VJM