Tanárok/ Učitelia

Tesztelések/ Testovanie

Testovanie 5 - 2016/2017

  

 

Trieda

Počet žiakov

Matematika

Ø body

Matematika

Ø úspešnosť

Maď. jaz. a lit.

Ø body 

Maď. jaz. a lit.

Ø úspešnosť

V. A

6

21

70,0%

21

70,0%

Rozdiel oproti SR:

7,7%

14,5 %

 

 

Testovanie 9

Názov školy

Obec

Ulica

Zriaďovateľ

Vyučovací jazyk

N

N/ZZ

N/SZP

N/C

PZŠ

PÚŠ

RNP

Sig.

ZŠ s MŠ s VJM

Bratislava

Vetvárska 7

Obec, mesto

Maďarský jazyk

3

0

0

0

2.7

75.0

Priemerná úspešnosť testu bola 66,1 %

 

Maďarský jazyk

 

Názov školy

Obec

Ulica

Zriaďovateľ

Vyučovací jazyk

N

N/ZZ

N/SZP

N/C

PZŠ

PÚŠ

RNP

Sig.

ZŠ s MŠ s VJM

Bratislava

Vetvárska 7

Obec, mesto

Maďarský jazyk

3

0

0

0

2.7

64.0

Priemerná úspešnosť testu bola 66,0 %

 

Matematika

 

Názov školy

Obec

Ulica

Zriaďovateľ

Vyučovací jazyk

N

N/ZZ

N/SZP

N/C

PZŠ

PÚŠ

RNP

Sig.

ZŠ s MŠ s VJM

Bratislava

Vetvárska 7

Obec, mesto

Maďarský jazyk

3

0

0

0

3.0

43.3

Priemerná úspešnosť 56,4 %