Tanárok/ Učitelia

 • Egy nap, egy fotó
  1988: "Tulipános láda című műsorunk nagy elismerést váltott ki a közönség körében."
  03.06.2021 11:21 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1987. szept. 8-tól 22-ig iskolánk /4-8.évf./
  tanulói 10 tanító vezetésével részt vettek a természeti iskolában Látkovcén. Tanítványaink nemcsak jó levegőn voltak, de gazdag éményekben is részük volt- e két hét alatt."
  31.05.2021 12:46 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1983/84:
  "A Szülői Munkaközösség és az Egységes Földműves Szövetkezet valamint a Tűzoltó Egyesület közös nagyrabecsülése nyert kifejezést a jól sikerült Tanítónapon. Benéné Holub Zsuzsa tanította be az alkalmi énekkart mely a Szülők és a Csemadok helyiszervezete által rendezett Műsoros esten nagy elismerést aratott. A műsor összeállításában sokat fáradoztak a Szülők és Iskolabarátok - különösen Wurster Ilona /Schmiererné / tanárnő. Fő a jókedv!"
  20.05.2021 08:44 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1982/83:
  "A Plameň - Láng c. honvédelmi sportverseny keretében ifjú tűzoltóink bizonyítottak. A jó felkészítést Bartal Imre tanító elvt. és Wimmer Pál szülő biztosította. Kedves vendégeink voltak a békéscsabai és környéke szlovák tan.nyelvű iskolák tanítói - értékes tapasztalatcserére került sor a nemzetiségi anyanyelvi oktatás területén május 20-án."
  19.05.2021 12:07 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1975/76:
  "Az iskola tevékenységének újra kezdése a II.világháború után 1950-ben vált lehetővé így 1975. dec. 5-én a Szülői Munkaközösség érdemdús elnöksége és tagjai a tanítói kar, a lakosság és a volt diákság anyagi és főleg erkölcsi támogatása mellett sikeres és emlékezetes ünnepség keretében méltattuk 25 év eredményeit. A jubileumi ünnepségen Mandli Imre a Helyi Nemzeti Bizottság elnöke méltatta az iskola munkáját és jelentőségét a falu a város életében. Az iskola tanítóinak további jó munkát kivánt és a 25 éve dolgozó tanítóknak Janikovics Árpádné Koczó Ilonának, Németh Károlyné Bognár Etelkának és Németh Károlynak köszönő oklevelet nyújtott át. Ugyanúgy oklevelet kaptak Hideghéty Nándorné Bottlik Olga és az iskola volt igazgatója Bauer Károly. A bennsőséges jubileumi ünnepség kedves énekszámokkal, a Csemadok helyi szervezétének táncszámával és a volt diákok - szülők lelkes közreműködésével felejthetetlen emlékként marad meg az utánunk következők számára."
  13.05.2021 08:24 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1975/76:
  "A tornaterem építése szervezési és egyéb rajtunk kívül álló okok miatt lassított ütemben folyt és csak a következő iskolai év végén igérik annak átadását. "
  13.05.2021 08:24 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1976/77:
  "77. január első felében megindult a templom melletti iskolaépület teljes felújítása beleértve a központi fűtés beszerelését is. Ezért a tanítás menetében változás állott be. Az 5,6,7 évfolyamok délelőtti tanítással a Hidas utcai most Odeská u. épületben nyertek elhelyezést. A 2,3,4 évfolyamok pedig csakis délután jártak iskolába. Ez az átszervezés nagy megterhelést rótt az iskola tanítóira és vezetőségére egyaránt. Mégis a Szülői Munkaközösséggel karöltve, a Csemadok helyi szervezetével együttműködve nagyon tartalmas és szinvonalas kulturális rendezvények csoportosultak munkánk köré."
  13.05.2021 08:23 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "1977/78 iskolai év szerény körülmények közt a Hidas utcai /Odeská/ épület udvarán, szép, ünnepélyes műsorral nagy szülői részvéttel és érdeklődés megnyilvánulásával kezdődött. 1 első évfolyamos, 1 második, 1 harmadik, 1 negyedi, 2 ötödik, 1 hatodik, 1 hetedik, 2 nyolcadik és 2 kilencedik osztállyal. Szintén eredményes működést mutatott fel a Napközi két osztálya és 1 iskolai klub. A feladatok mellett nagy energiát, kitartó hozzáállást igényelt a tornaterem befejezésének igénye, ami az év vége előtt sikerült. Így tudtuk megszervezni a női gimnasztikával kombinált tornát a szülők számára 30 résztvevővel. Vezetőjük Németh Magda. A fotón Mandli Imre a HNB elnöke és Németh Károly iskolaigazgató, a tornaterem ünnepélyes átadásán."
  13.05.2021 08:22 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1978/79-ben tanulóink exkurzión jártak Ostraván, a szénbányában a pályaválasztási tanácsadás keretében. "Egy tanulónk jelentkezett erre a fontos pályára, Gábris László. A 9. évfolyamból 3 tanuló gimnáziumba, 3 tanuló egészségügyi középiskolába, 1 tanuló gépészeti, 1 tanuló pedig elektrotechnikai középiskolába, 1 tanuló mezőgazdasági középiskolába megy. Lehetőség volt arra is, hogy 2 tanulónk a 8.évfolyamból gimnáziumba, egy tanuló egészségügyi iskolába, egy tanulónk pedig érettségivel záródó ipari tanulónak mehessen.
  A Szülői Munkaközösség nagyon sokat tett a nemzetiségi kultúra ápolása terén. Erről tanúskodik a Szilveszteri mulatság és a nagysikerű Móricz Zsigmond est, melyen a szülők és iskolabarátok Móricz műveiből két egyfelvonásos szindarabot mutattak be. Wurster János elnök megható beszéde és Dr. Turczel Lajos előadása sokáig emlékezetes marad a lakosság körében.
  Nevelőoktatásban értékes, jól kimunkált szinelőadást tanított be Hudecné Szabó Katalin "A koldus és királyfi" címmel 1979. máricus 23-án."
  13.05.2021 08:21 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1979/80:
  "Szeptember hónap az őszi termésbetakarításban mindig szerepet játszik. Tanulóink egy egész héten át segítséget nyújtottak az Egységes Földműves Szövetkezetnek a szőlőszedésben. Az iskola politechnikai szemléletében először fordult elő, hogy a Kisállat Tenyésztők Egyesületével karöltve 1979. szeptember 20-án kiállítást rendeztünk, ahol a gyerekek megismerkedtek az állatgondozás feladataival.
  13.05.2021 08:20 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1974/75: "A tanulók iskolánkívüli érdekköri munkájában a Tűzoltószervezetben működő szülők foglakoztak tanulóinkkal is. Az igazi segítőkészségre való nevelés gyümölcsét Duránszky József és Mandli Gusztáv érlelték. Tanulónk: Mayer László, Tekauer Sándor, Ollé Sanyi, Fehérvizy Péter, Mandl Róbert, Ruppert Feri, Duránszky János, Falb Imre, Tekauer R.
  A "Plameň" - Láng c. verseny I. díját nyerték. Az iskolánkívüli tevékenységben tanulóink még a Bratislava felszabadítása 30-ik évfordulója alkalmából kiírt sport és kultúrrendezvényeken. Itt is a IV. helyet érdemelték ki."
  04.05.2021 10:32 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  "Az 1971/72 iskolai év, melyet szeptember 1-jén ünnepélyesen kezdtünk, Bauer Károlytól való bucsuzás jegyét is magán viselte. Ö, aki 1950 óta újraszervezője és pedagógiai irányítója volt iskolánknak, nyugalomba vonulásának évében Éberhard /Malinovo/ községben kivánja folytatni pedagógiai munkásságát. Nehéz és küzdelmes munkát jelentett számára az elmúlt 22 esztendő...Bauer Károly Magyarbélen született, tanító családban. Szencen működött, mint tanító a II. világháború kitöréséig. Katonáskodás, hadifogság, elbocsátás és az örökös újrakezdés volt a sorsa. A podunajské biskupicei /Pozsonypüspöki/ magyar iskola, tanítói és diákjai sohasem felejtik őt el!"
  Ebben az évben Németh Károly lép az iskola élére: 426 tanuló, 18 osztály, 2 napközis osztály, három épületet írányítva.
  "A 6-9. párhuzamos évfolyamok a templom melletti A épületben és ennek udvarán a két napközis osztály, valamint az első évfolyam váltakozó tanítással délelőtt és délután. A 2,3,4 és az 5. évfolyam a Hidas utcai tantermekben váltakozva tanulnak.... Ebben az évben Bartal Imre személyében új igazgatóhelyettese van az iskolának, mert Janikovics Jenő eddigi ig.helyettes a Kisegítő Iskola igazgatójaként működik tovább községünkben.!
  26.04.2021 10:19 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1970/71-es tanév a szlovákiai magyar iskolaügy fennállásának 20. évfordulója volt, melyet gazdag kultúrműsorral ünnepeltek meg.
  Januárban kétszer adták elő a "Tulipános láda" műsorát, a zsúfolásig megtelt kultúrházban.
  23.04.2021 08:27 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó" - az első krónika utolsó lapjaiból....
  1994. november 12-én 40 éves találkozóját tartotta az az osztály, akik 1950. szeptember 1-jén, mint ötödikesek kezdték el tanulmányaikat 31-en. Osztályfőnök Patócs József.
  "40 éve hagytuk el az "alma mátert", a püspöki magyar iskolát, gazdag útravalóval, kellemes emlékekkel. Igaz, ennyi idő távlatában csaknem minden megszépül, még a "szekunda" is, amit egy-egy készületlenségünk elismeréseként kaptunk. Viszont azért jöttünk ma össze, hogy minden szépítés nélkül emlékezzünk az együtt eltöltött kedves napok, hetek, hónapok, évek közös örömeire, küzdelmeire, sikereire, kudarcaira."
  21.04.2021 09:48 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó" - az első krónika utolsó lapjai...
  1983. november 19-én találkoztak 25 év után azok a diákok, akik iskolánk újranyitásakor elsősök voltak, 59-en egy osztályban, osztályfőnök Cséfalvay /Stifter/ Mária.
  "Mi voltunk azok, akik annak idején az élet útjára léptünk. Indulásunk annál is nevezetesebb esemény volt, hiszen a felszabadulás után 1950-ben mi voltunk az elsők, akik az 59 tanulóval induló első osztálytól végig az édes anyanyelvünkön tanulhattunk az alapiskolában." - A rendezőbizottság: Duránsky Gabriella - Valičekné, Fülöp Mária - Csölléné, Török János, Püspöki Nagy Péter
  21.04.2021 09:48 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  "1969. telén az öreg diákok találkozót szerveztek az iskolában. Fénypontja ennek az évnek a János vitéz előadásának megismétlése. Az anyákká és apákká öregedett kisdiákok soha nem látott lelkesedéssel adják elő a daljátékokat. Kitűnően újra megtanulták szerepüket. A kis János vitézből a Szlovnaft nemzeti vállalatnak vegyészmérnöke lett. A kis Iluska bizony már mint hivatásos színésznő sok-sok szerepben jeleskedett. Most is későn érkezett meg Párizsból és csak nézőként élvezhette az előadást, mivel szerepét Jolika osztálytársa játszotta. A boszorkányból meg a francia királykisasszonyból megbecsült pedagógusok lettek, akik itt tanítanak az iskolánkon. A strázsamestert alakító Miki meg a helybeli tűzoltók parancsnoka. Pisti is apa már, de a humora a régi. Ő a francia király. S a többiek, lássuk a képeket..." - Bauer Károly, iskolaigazgató, Krónika 1968/69❤
  16.04.2021 12:41 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  “Egy nap, egy fotó”
  1966/67-ben iskolánk tanulói irodalmi műsorral emlékeztek meg Arany János születésének 150.évfordulójáról, mellyel a Szenci Molnár Napokon is szerepeltek. A színpadot Nagy József helybeli festőművész hatalmas Arany portréja díszítette. Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából iskolánk tanulói hóvirág gyűjtésben vettek részt és 850 csokor virággal ajándékozták meg a Figaro üzem és az EFSZ-ben dolgozó nőket.
  14.04.2021 07:53 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  "Egy nap, egy fotó"
  1965. szeptember 1-jén 608(!) tanuló lépi át az iskola kapuit aggódva gondolva a Csallóköz déli részének gyermekeire, lakóira. Az 1965-ös dunai áradások miatt ötezer tanuló nem kezdhette meg a tanulmányait iskolájában. Községünket a Duna nem öntötte el, csupán a talajvíz borított el mintegy 500 ha-nyi területet Püspöki határában.
  Iskolánk legnépesebb osztálya a 8.A 40 tanulóval, osztályfőnök Németh Károly. A legkisebb létszámú évfolyam az 1.B 26 tanulóval, osztályfőnök Foglszinger Ida tanító néni.
  Iskolánk tanulói sikeresen szerepeltek mind a magyar irodalom, mind pedig az orosz szavalóversenyen is. Kaiser Anna, 8. osztályos tanuló a komáromi Jókai napokon képviselte iskolánkat. A tanév végén elbúcsuztak Schönbeck Ilona kartársnőtől, aki nyugdíjba vonult. A fotón Bauer Károly és Németh Károly. ❤
  13.04.2021 09:14 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  Az 1964/65-ös iskolai évet 607 (!) tanulóval kezdte a tanári kar: Schönbeck Ilona, Skoda Gizella-Hrachy Olga, Németh Etelka, Hideghéthyné Bottlik Olga, Hamar Kálmánné, Mandli Imréné-Grensperger Piroska, Pecsukné Szabó Mária, Valkó Ferenc, Tomaslovics Zita, Bolechné Újhelyi Márta, id.Balogh Aladár, Batthyanyi Anna, Németh Károly, Wurster Ilona, Bartal Imre, Minarikné Erdélyi Mária, Koczor Mária, Grenpsperger József,
  Viola Dulovics Tomory, Csízi Sarolta, Stadtrucker Éva, Pék Sándor, ifj.Balogh Aladár, Horváth István, Janikovics Jenő, Bauer Károly. Iskolánk technikailag jól felszerelt. Rendelkezik 2 filmvetítőgéppel, 2 diaprojektorral, 2 magnetofonnal, 3 rádióval, televíziós vevőkészülékkel. A képen Wurster Ilona az úttörőkkel.
  12.04.2021 10:01 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  Iskolánk létszáma az 1961/62-es tanévben érte el a legmagasabb számot, 603 tanulóval! A hagyományos Tulipános láda című műsort a tanulók és tanárok háromszor adták elő telt ház előtt
  09.04.2021 10:06 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  “Egy nap, egy fotó“
  1960/61-ben megnyílt a kilencedik évfolyam, az iskola új neve: Alapfokú Kilencéves Iskola Podunajské Biskupice. Az 547 diák váltakozó rendszerben tanult az első félévben, majd a második félévtől a szlovák iskola épületét megkapva megoldódott az elhelyezés. A képen
  Andor Wurster szalagavatói üdvözlete.
  08.04.2021 08:58 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1959/60: 511 tanuló, 20 tanító, 16 osztály, 2 épület. A tanári kar tagjai: Csízi Sarolta, Bittó Márta, Hideghéthy Olga, Schönbeck Ilona, Pecsuk Mária, Keszthelyiné Angela, Németh Etelka, Skoda Ilona, Bartal Imre, Hrachy Olga, Viola Dulovics Tomory, Wurster Ilona, Stifter Lajos, Stifter Mária, Balogh Aladár, Mátéffy Magda, Bauer Károly, Janikovics Jenő, Minarik Mária, Németh Károly. A fotó a községháza előtt készült Télapóra várva❤️
  07.04.2021 11:26 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1958/59: 16 osztály, 501 tanuló, ebből a nemzeti fokozaton (1-5.o.) 324 tanuló, felső fokozaton (6-8.) 177 diák. Megalakult a Szülők és Iskolabarátok énekkara Szíjjártó Jenő vezetésével. A pionírszervezetet Wurster Ilona, a tánccsoportot Hideghéty Olga és Minarik Mária tanító nénik irányították. A képen Orbán Gizus énekel.
  31.03.2021 08:12 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  Az 1954/55-ös tanévet 456 tanulóval, 15 osztállyal, 18 tanítóval kezdte az iskola két épületben. Ekkor indult a hagyománnyá vált Tulipános láda c.vidám farsangi est, a tanulók és tanítok közreműködésével. Nagyon szép eredményeket értek el Patócs József tanítványai a Politechnikai körben. Az országos prágai versenyen Szabó József tanuló képviselte az iskolát. Az első szpartakiádra Janikovics Jenő igazgatóhelyettes kísért el négy tanulót szintén Prágába. Első helyen végeztek a pénztakarékosságban és papírgyűjtésben, amit Koczó Ilona és Stifter tanárnő szervezett sikeresen❤️
  30.03.2021 10:01 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  Az 1953/54-es tanévben a 3 iskola (két elemi és középiskola) egyesült. Az iskola új neve: Magyar tannyelvű nyolcéves középiskola Podunajské Biskupice. 14 osztály, 451 tanuló, 16 tanító, 2 épület. A tanári kar tagjai: Bauer Károly, Bognár Etelka, Janikovics Jenő, Bartal Imre, Bittó Mária, Bottlik Olga, Cséfalvay Mária, Heimler Rozália, Holoubek Erzsébet és Hakel Mária, Horváth Terézia és Strieženec Rudolf, Hrachy Olga, Koczó Ilona, Németh Károly, Patócs József, Sandtner Jozefina, Szűcs Etelka. A tanítás váltakozó rendszerben folyt: 1a 32 tanuló, 1b 30, 2a 25, 2b 29, 3a 27, 3b 28, 4a 45, 4b 34, 5a 27, 5b 26, 6a 35, 6b 40, 7. osztály 45, 8. osztály 28, összesen 451 tanulóval .
  29.03.2021 09:58 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  1952-ben Cséfalvay (Stifter) Mária rendezésében a Magyar középiskola (6-8.o.) tanulói, a Petőfi emlékév alkalmából, előadták a János vitézt, mellyel nagy sikereket értek el. Püspökin 6 ízben adták elő, Pozsonyban is felléptek. Iluska, a tündérkirálynő szerepében Németh Viola tanuló játszott, ő a Falujáró Színtársulat színésznője lett. E társulat több diákot akart rábírni, hogy szerződjék náluk, de sikertelenül. “Farkas József, a János vitéz, Foglszinger Ida a boszorkány, Fukári Vilma a Bagó, Árpa Jancsi a strázsamester, Szabó Pisti a király, Koczor Ilona a királykisasszony sokáig emlékezetében marad a püspöki igen hálás közönségnek.” A bevételből fizették ki minden fellépéskor a cigányzenekart és 1952. május 18-23.között az egész iskolát elvitték a Magas-Tátrába kirándulni. Különös hálával emlékezik meg a Krónika Fukári Vilmos asztalosról, aki a színpadot készítette.
  26.03.2021 08:13 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  A Magyar tannyelvű középiskola (6-8.osztály) élén Bauer Károly igazgató úrral 1950-ben a Názáretben (mai Művészeti Alapiskola) 34 tanulóval indult. Novembertől átköltöztek a mai iskola épületébe, ekkor már 46 diákot oktatott Bauer tanár úr összevonva egy osztályban. A következő tanévben a létszám 96-ra ugrott, így szükséges volt további tanerő biztosítására: Bauer Károly, Cséfalvay (Stifter) Mária,Janikovics Jenő, Horváthné Sevcsik Teréz (anyaszabadságra ment), Krinovics Ilona (1 hétig), Slánsky Pál majd Wurster Ilona tanítottak, Sandtner Józsával kisegítve. Külön első (6.o.) 51 tanuló, második (7.o.) 30 tanuló és harmadik osztály nyílt 15 tanulóval. 1952-ben az iskola visszaköltözött a Názáretbe, ahol tanterem hiányában váltakozó tanítás folyt.
  25.03.2021 08:11 | ďalej »
 • Egy nap egy fotó
  1950-ben a mai épületben újra megnyílt az I.számú magyar nemzeti iskola /1-5.o./, igazgatónő Bottlik Olga, a Magyar nemzeti középiskola /6-8.o./ Bauer Károly vezetésével és a magas létszám miatt a II.számú magyar nemzeti iskola is a Linzboth-kastélyban, 93 tanulóval egy tanteremben. Az iskola Bauer Károly igazgató úr szervezésében indult, őt a nyár folyamán kinevezték a középiskola élére, helyére Erdélyi Anna tanítónő lépett, aki váratlanul megbetegedett, így Németh Károly lett az igazgató. A deportáció tragikusan érintette Püspöki magyarságát. Ennek ellenére a magas létszám miatt szükséges volt még egy osztályra, így két tanteremben oktattak délelőtt és délután. Érdekességként említeném, hogy a kastélyban lakott egykoron Halász Éva tanárnő párjával Dobos László íróval. Ebben az iskolában laktak Nagy Mónika, igazgatónőnk nagyszülei is, nagymamája Nagy Sándorné töltötte be a gondnoki állást.
  24.03.2021 08:21 | ďalej »
 • Egy nap, egy fotó
  Mai képünk az 1951/52-es tanév negyedik osztályáról készült az I.számú magyar nemzeti iskolánkban, osztályfőnök Sandtner Józsa, létszám 51. Igazgatónő Bottlík Olga.
  24.03.2021 08:19 | ďalej »
 • Egy nap egy fotó
  Egy kis nosztalgia. Elindul új sorozatunk “Egy nap, egy fotó” címmel , mely során naponta régi képeket teszünk közzé iskolánkról . Az első az újranyitás évében született, az 1950-51-es tanévben . Osztályfőnök Cséfalvay Mária, az osztály létszáma 59.
  24.03.2021 08:17 | ďalej »